Od zimního semestru 2022/2023 souvislé pedagogické praxe v IS STAG, informace viz web PF JU Oddělení pedagogické praxe